OBAVJEŠTAVAMO SVE UČENIKE I RODITELJE UČENIKA DA SE NASTAVA U PRVOM POLUGODŠTU ZAVRŠAVA SA 31 12,2019.GODINE. U SKLADU SA NASTAVNIM KALENDAROM KOJI JE DONIJELO MINISTARSTVO U UTORAK 31.12.2019.GODINE NASTAVA SE REALIZIRA PO RASPOREDU OD SRIJEDE. U POVODU OBILJEŽAVANJA DANA DJEČIJE RADOSTI NASTAVA ĆE BITI SKRAĆENA I SVE AKTIVNOSTI U ŠKOLI ĆE SE ZAVRŠITI DO 10 SATI. UČITELJICE I RAZREDNICE ĆE SA UČENICIMA ORGANIZIRATI OBILJEŽAVANJE DANA DJEČIJE RADOSTI NA PRIGODAN NAČIN.
PODJELA UVJERENJA SA POSTIGNUTIM USPJEHOM I VLADANJEM NA KRAJU PRVOG POLUGODIŠTA JE U UTORAK 14.01.2019.GODINE U 10 SATI ZA SVA ODJELJENJA.
KORISTIMO SE PRILIKOM DA SVIM UČENICIMA I RODITELJIMA UČENIKA NASTAVNOM OSOBLJU I RADNICIMA ŠKOLE UPUTIMO SRDAČNE ČESTITKE U POVODU NASTUPAJUĆE NOVE GODINE SA ISKRENIM ŽELJAMA ZA DOBRO ZDRAVLJE, PORODIČNU SREĆU I USPJEŠNU NOVU 2020.GODINU. UČENICIMA ŽELIMO UGODAN ODMOR NA ZIMSKOM RASPUSTU.
NASTAVA U DRUGOM POLUGODIŠTU POČINJE U SRIJEDU 29.01.2020.GODINE PREMA VAŽEĆIM RASPOREDIMA.

Fotografija Vladislava Skarica.