Astronomija i STEM pristup obrazovanju

stronomsko društvo “Orion” je za učenike četvrtog i petog razreda škole održalo interaktivno predavanje na temu: “Astronomija i STEM pristup obrazovanju”. Predavač je bio predsjednik AD “Orion” Mumunović Muhamed koji je iz svog bogatog iskustva učenicima dao najvažnije informacije o astronomiji i svemiru. Pored toga predstavljen je STEM pristup obrazovanju..Pojam STEM predstavlja skraćenicu pojmova Science (nauka), Technology (tehnologija), Engineering (inžinjering) i Mathematics (matematika). Navedene oblasti pokrivaju veliki broj prirodnih i primjenjenih nauka, čije se izučavanje u okvirima STEM metoda i tehnika isprepliće i prožima.STEM obrazovni sistem učenike inspiriše i motiviše na izučavanje i usavršavanje u oblastima esencijalnim za razvoj društva i društvene konkurentnosti, što ih u konačnici dovodi do izbora odlično plaćenih i prestižnih profesija. Također, znanja i vještine iz raznovrsnih polja, učenicima mogu koristiti i u rješavanju problema i izazova iz svakodnevnog života.
STEM obrazovni program ne prenosi znanja/vještine samo i isključivo iz prirodnih nauka, već se isprepliće i sa društvenim naukama, kao i s različitim vrstama umjetnosti. Stoga se opisani program primjenjuje – kako s ciljem buđenja interesa za znanost, tako i s ciljem buđenja generalne želje za učenjem i usavršavanjem intelektualnih i kreativnih potencijala, te se preporučuje čak i djeci predškolskog uzrasta.