Radionice o dobrobiti životinja – Dogs Trust

U okviru saradnje sa Fondacijom “Dogs Trust”realizovane su  edukativne radionice o dobrobiti pasa. Realizator glavnih aktivnosti je naša dugogodišnja saradnica Aida iz Fondacije “Dogs Trust”. Osmjesi učenika dokaz su da su radionicea bilea uspješne.