Sport 365 plus

Općina Centar i Centar za sport i rekreaciju za sve učenike osnovnih škola Općine Centar omogućili su besplatno bavljenje spotom. Uz stručne sportske radnike i savremene metode a sve besplatno.

Topla preporuka za uključivanje u projektne aktivnosti