Pripreme za realizaciju ekskurzije – predstavljanje programa

Obavještavamo sve roditelje učenika osmog i devetog razreda da će se u sklopu priprema za realizaciju ekskurzije u školskoj 2019/2020.godini u srijedu 21.08.2019.godine u prostorijama škole održati roditeljski sastanak sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Školska komisija je završila sve potrebne aktivnosti i dobijena je saglasnost resornog Ministarstva za realizaciju ekskurzije u mjesecu septembru 2019.godine. Na ovom sastanku će biti prezentiran kompletan program ekskurzije i dogovoreni svi ostali detalji vezano za realizaciju ekskurzije. Pozivamo sve roditelje učenika osmog i devetog razreda koji su u mogućnosti da prisustvuju ovom radnom sastanku i da se zajednički adekvatno pripremimo za uspješnu realizaciju ekskurzije.