Informacije vezano za upis u našu školu

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na zvanične brojeve telefona škole, te na važeće adrese elektronske pošte i stranice škole na facebooku.

Dobro nam došli…