Udžbenici koji će se koristiti u školskoj 2019/2020.godini

Napominjemo da će Općina Centar obezbjediti udžbenike za učenike prvog razreda.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa Federalnim ministarstvom za obrazovanje. kulturu i sport će obezbjediti udžbenike za učenike drugog razreda, te udžbenike za učeniketrećeg i četvrtog razreda koji dolaze iz porodica koje su u stanju socijalne potrebe.

Škola posjeduje određeni broj polovnih udžbenika u školskoj biblioteci koji će biti podjeljeni učenicima koji dolaze iz porodica u stanju socijalne potrebe i porodica koje školuju troje ili više djece.

[pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2019/07/tabela-o-udžbenicima-juLi-2019.pdf” title=”tabela o udžbenicima juLi 2019″]