Tunel spasa

U povodu obilježavanja Dana općine Centar učenici devetog razreda su u pratnji razrednice Halilović Hajrije i direktora škole Pirić Mehe posjetili objekat Tunela spasa na Butmiru. Održan je historijski sat za učenike naše i OŠ “Hasan Kaimija”, te obilazak muzeja i samog tunela. Neponovljivo iskustvo za naše učenike. Zahvaljujemo se domaćinu Hodžić ef. Harunu i Jedinstvenoj organizaciji boraca Općine Centar koja je organizator ove posjete.