Aprilski upisni rok za prvačiće

Aprilski upisni rok za prvačiće

Upis u prvi razred redovne osnovne škole obavlja se u aprilu i u izuzetnim slučajevima u augustu mjesecu na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijem se teritoriju nalazi škola.

Osnovno obrazovanje je obavezno za svu djecu do navršene 15. godine života odnosno do završetka osnovne škole. Školskim obveznikom smatra se dijete koje je do 1. marta tekuće godine navršilo pet i po godina života.

Škola koja ima odgovarajuće kadrovske i prostorne uvjete može dozvoliti upis u školu djetetu koje je mlađe od utvrđene starosne dobi predviđene za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, ukoliko to traže roditelji ili staratelji i ako škola, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka, utvrdi da je to u najboljem interesu djeteta. Upis je u tom slučaju moguć isključivo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

Ocjenu sposobnosti djece pri upisu u osnovnu školu obavlja komisija za upis učenika u prvi razred a koju za svaku školsku godinu, na prijedlog nastavnog vijeća, imenuje direktor škole o čemu donosi rješenje.

Za upis prvačića potrebni su sljedeći dokumenti: rodni list djeteta, CIPS-ova prijava, ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o zdravstvenom stanju djeteta, uvjerenje izdato od predškolske ustanove o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu. Upis će se obavljati u prostorijama osnovne škole na osnovu navedene dokumentacije.

[pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2019/03/Upis-2019-pdf.pdf” title=”Upis 2019 pdf”]