Općina Centar nastavlja podršku poboljšanju uslova rada u školama

Načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić ugostio je direktora Osnovne škole „Vladislav Skarić“ Mehu Pirića sa kojim je razgovarao o dosadašnjoj saradnji kao i o budućim zajedničkim aktivnostima.

Naime, iako Općina Centar nema direktnu nadležnost nad obrazovanjem, već dugi niz godina iz budžeta izdvaja značajna sredstva za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa i poboljšavanje uvjeta boravka i rada u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i na fakultetima, zatim za stipendiranje učenika i studenata, organizaciju školskih takmičenja u znanju, kulturnim i sportskim aktivnostima… Tako je u općinskom budžetu za 2018. godinu izdvojeno oko 4,5 miliona konvertibilnih maraka za podršku obrazovanju.

Podsjećamo, u proteklom periodu okončani su radovi na postavljanju nove termo fasade i PVC stolarije na objektu Osnovne škole „Vladislav Skarić“. Radove su finansijski podržali Vlada Kantona Sarajevo, Vlada Švedske, Općina Centar i Fond za zaštitu okoliša FBiH koji su izdvojili 498.800 KM, dok je implementator projekta Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Osim zamjene vanjske stolarije i postavljanja termo fasade na objekat škole također je ovim projektom predviđena ugradnja nove kotlovnice na prirodni gas.

Direktor Pirić se zahvalio Općini Centar i načelniku Ajnadžiću na podršci tokom svih proteklih godina.

-Općina Centar zaista pruža školama podršku za različite namjene, te na taj način pomaže u rješavanju nagomilanih problema. U saradnji sa organizacijom UNDP izrađen je novi idejni projekat školske kotlovnice na prirodni gas i sada smo u fazi pribavljanja urbanističke dozvole od nadležne općinske službe. S obzirom da su sredstva obezbijeđena nadamo se da će škola uskoro dobiti urbanističku saglasnost da bi se aktivnosti mogle nastaviti, objasnio je Pirić te upoznao načelnika sa idejama izgradnje stepeništa iznad škole, te spomen-obilježja poginulim borcima Armije RBiH u dvorištu škole.

Načelnik Ajnadžić je istakao da Općina Centar na svaki mogući način nastoji doprinijeti poboljšanju nastavnog procesa i uslova rada i boravka u školama.

-Općina Centar će nastaviti podržavati osnovne škole koje se nalaze na njenom području iako to nije naša direktna nadležnost. Obezbijeđena su značajna finansijska sredstva u budžetu za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa i poboljšavanje uvjeta boravka i rada u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i na fakultetima, a realizacija planiranih projekata će započeti nakon usvajanja budžeta. Radujemo se da smo aktivno bili uključeni u realizaciju projekta energetske efikasnosti čime su se osigurali bolji uslovi boravka učenika i nastavnog osoblja u školi, te će biti ostvarene znatne uštede u potrošnji energenata, dodao je Ajnadžić.