Objavljene konačne rang liste prvog upisnog roka u srednje škole Kantona Sarajevo

Konačne rang liste prvog upisnog roka u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo objavljene su danas, 5.7.2018. godine u 19.00 h na web stranici: https://upis.emis.edu.ba

Trenutkom objave konačnih rang lista, učenici stiču pravo upisa u program srednjeg obrazovanja u kojem se nalaze u sklopu upisne kvote.
Konačne rang liste više se ne mijenjaju.

Učenici koji se nisu našli ni na jednoj rang listi srednje škole imaju mogućnost izbora srednjih škola u drugom upisnom roku koji će biti objavljen 11. jula 2018. godine i bit će otvoren do 13. jula 2018. godine.