Eksterna matura 2018

Eksterna matura za učenike devetog razreda će biti realizovana po kalendaru koji je utvrdilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Eksterna matura u našoj školi će biti realizirana u muzičkoj sali školi (III sprat). Učenici na ispit dolaze 15 minuta prije početka ispita. Zabranjena je upotreba bilo kakvih pomagala. Učenici trebaju donijeti hemijsku ili dokumental olovku plave ili crne boje sa kojom će raditi testove. Ispitna pitanja će biti iz kataloga koji se mogu naći na web stranici Ministarstva. O svim ostalim detaljima učenici će biti upoznati prije početka ispita. Molimo učenike za poštivanje termina i uputstava.