Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje učenika

Obavještavamo sve roditelje učenika koji nemaju riješeno pitanje zdravstvenog osiguranja učenika da se jave u školu radi davanju uputa za ostvarivanje ovog prava za redovne učenike škole. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo poduzima mjere da svi redovni učenici budu zdrastveno osigurani.