Prezentacija tradicionalnih i starih zanata

U našoj školi je u saradnji sa Obrtničkom komorom Kantona Sarajevo održana edukativna radionica pod nazivom “Prezentacija tradicionalnih i starih zanata”. Ova radionica upotpunjuje školski program profesionalne orijentacije i jedinstvena je prilika da učenici nešto više saznaju o starim zanatima, historiji i statusu zanata danas. Radionicu je otvorio Idrizagić Harun, predsjednik Obrtničke komore Kantona Sarajevo. U toku radionice predstavili su na se majstori svog zanata sa naše Baščaršije. Talić Adnan je govorio o obućaskom zanatu, a Lelić Mustafa o kreiranju i pravljenju nakita. Nakon toga, Kazaz Nedim nam je govorio o kazandžijskom zanatu, a Jusić Adnan o limarskom zanatu. Bilo je tu puno praktičnih savjeta iz svakodnevnog života i rada naših zanatlija. Pričalo se o historiji, materijalima i perspektivi zanata. Naglašene su mjere poticanja Općina Stari Grad , Centar i Novi Grad, te Vlade Kantona kroz stipendiranje učenika koji upišu zanatske škole. Jedno lijepo druženje sa našim zanatlijama uz najavu dalje saradnje i posjeta našim zanatlijama. Hvala Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo na ovoj lijepoj i veoma korisnoj edukaciji.