Edukacija o zdravoj ishrani – Zdrava hrana je cool

U utorak 07.11.2017.godine našu školu su podsjetili predstavnici Udruženja za popularizaciju sigurne hrane u sklopu projekta edukacije učenika starije uzrasne dobi o zdravoj prehrani. Edukacijom su obuhvaćeni učenici od petog do devetog razreda. Interesantna interaktivna predavanja održala je Mašić Merima koja se posebno osvrnula na prehrambene navike učenika i pravilan razvoj. Naglasak je na starijom dobnoj skupini učenika koji prolaze kroz razvojnu fazu puberteta gdje pravilna ishrana veoma važna za pravilan razvoj učenika. Ovu aktivnost podržala je Općina Centar. Zahvaljujemo se Udruženju za popularizaciju sigurne hrane, gdji Mašić Merimi i Općini Centar.