Biseri sevdaha u našoj školi

I ove godine se nastavlja saradnja sa KUD ” Biseri sevdaha” i gospodinom Ismetom. Krenule su i prve probe. Igramo sa našom uciteljicom Tandir Hajrijom. pozivamo sve zainteresirane učenike da se prijave u folklornu sekciju.