Dječija nedjelja

Naši učenici na manifestaciji u povodu otvaranja Dječije nedjelje. Učenici četvrtog i petog razreda sa svojom učiteljicama su dali svoj doprinos ovoj svečanosti.