Učenički prevoz

U vezi pitanja više  roditelja vezano za prevoz učenika i besplatne kupone obavještavamo sve učenike, roditelje i staratelje učenika da po novom Zakonu o osnovnom obrazovanju škola nije dužna obezbjediti besplatne kupone za prevoz učenicima koji stanuju izvan školskog područja. U vezi navedenog pitanja konsultovali smo se i sa predstavnicima Ministarstva koji su potvrdili ovu Zakonsku odredbu. U prilogu je skeniran dio Zakona, konkretno član 64. koji definiše ovu oblast. Također, u prilogu je informacija od KJP “GRAS” vezano za izdavanje iskaznica i nabavku kupona.