Izmjena rasporeda za utorak 09.05.2017.godine

OBAVJEŠTAVAMO SVE UČENIKE I RODITELJE UČENIKA DA ĆE SE U UTORAK 09.05.2017.GODINE NASTAVA REALIZOVATI PO RASPOREDU OD PONEDJELJKA. MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO JE DONIJELO  OVU IZMJENU RASPOREDA ZBOG UJEDNAČAVANJA ZASTUPLJENOSTI SVIH NASTAVNIH DANA VEZANO ZA NADOKNADU NERADNOG DANA 26.12.2016.GODINE.

MOLIMO SVE UČENIKE I RODITELJE UČENIKA DA UVAŽE OVU IZMJENU RASPOREDA KOJA JE PROPISANA ZA SVE ŠKOLE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO.