Takmičenja

Učenici svih škola pa tako i nase ovih dana učestvuju na općinskim takmičenjima.