Edukacija o uređenju stabala

U četvrtak 06.04.2017.godine članovi ekološke sekcije naše škole su učestvovali u edukaciji o uređenju stabala koja je realizovana u školskom vrtuJU OŠ “Mehmed big Kapetanović Ljubušak”. Organizator edukacije je Komsija za ekologiju i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa OPćine Centar.