upis u prvi razred

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo obavještavaju da počinje aprilski upisni rok za prvačiće u Kantonu Sarajevo. Podsjećaju na zakonsku obavezu upisa djece, odnosno školskih obveznika, u prvi razred osnovne škole u školskoj 2017/2018. godini. Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo osnovno obrazovanje je obavezno za svu djecu do navršenih 15 godina života, odnosno do završene osnovne škole, saopćeno je iz resornog ministarstva.

Školskim obveznikom redovne osnovne škole se smatra dijete koje će do 1. marta tekuće godine navršiti pet i po godina života.

Škola koja ima odgovarajuće prostorne i kadrovske uvjete može omogućiti upis u školu i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, ako to traže roditelji/staratelji djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Napominju da će pored ovog upisnog roka biti organizovan i upisni rok u augustu mjesecu, a na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijoj se teritoriji nalazi škola.

Dokumenti koji su potrebni za upis djeteta u školu su rodni list, ljekarsko uvjerenje za dijete, kao i uvjerenje izdato od predškolske ustanove o pohađanju obaveznog predškolskog programa.

Prema nastavnom planu i programu za prvi razred u Kantonu Sarajevo, učenici imaju DEVET nastavnih predmeta koje, kroz 17 sati boravka u školi, realiziraju tokom svake radne sedmice.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti školi putem naših kontakt adresa i brojeva telefona ili lično u školu.