Katalozi pitanja za eksternu maturu za osnovne škole

[pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2017/03/katalog_bhs_-_os.pdf”][pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2017/03/katalog_matematika_-_os.pdf”][pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2017/03/katalog_-_engleski_jez_-_os.pdf”]Katalozi pitanja za eksternu maturu za osnovne  škole

U proteklom periodu na nivou Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pokrenute su aktivnosti na izradi kataloga pitanja za eksternu maturu – posebno za osnovnu i posebno za srednju školu iz nastavnih predmeta iz kojih se polaže eksterna matura – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Engleski jezik, Njemački jezik i Matematika.
Za osnovnu školu je pripremljen po jedan katalog pitanja za svaki nastavni predmet, dok su za srednju školu pripremljeni katalozi pitanja za gimnaziju, za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku (u četverogodišnje trajanju) i srednje škole za stručno obrazovanje i obuku (modularni program), odnosno nivoi A, B i C.

Katalozi pitanja predstavljaju dodatno sredstvo za kvalitetniju pripremu učenika za polaganje eksterne mature u osnovnoj školi, kao i za polaganje probne eksterne mature u srednjoj školi.

Ističemo da se pitanja iz kataloga neće nalaziti u testovima za eksternu maturu.