Radovi u toku zimskog raspusta

U toku zimskog raspusta za učenike u našoj školi bilo je veoma aktivno. Izvrsili smo dosta aktivnosti sa ciljem stvaranja boljih uslova za rad škole, te ugodniji ambijent za naše vrijedne učenike. Nabavljene su nove klupe za svlačionice, zatim nastavljene su aktivnosti na zamjeni bočnih otvora i portala, te na kraju izvršeno je krecenje i bojenje kabineta matematike i hodnika pored novih portala i otvora. Radove su veoma uspješno i kvalitetno izvršili radnici kompanija “Sarix” i “Alprom”. Idemo dalje…