Školski cvijetni vrt – poklon za Dan Državnosti

U proteklim danima realizirali smo praktične projektne aktivnosti projekta “Školski cvijetni vrt” u školskom dvorištu. Praktični dio uređenja školskog dvorišta je završen i ovaj školski cvijetni vrt je naš poklon učenicima, nastavnicima, građanima, našoj Općini Centar za Dan državnosti. Aktivnosti projekta nastavljamo u narednom periodu kroz prigodna predavanja i radionice sa učenicima. Zahvaljujemo se Općini Centar na podršci našem ekološkom projektu, profesoru Tanović Neziru na stručnoj pomoći, te uposlenicima KJKP “Park” na odličnoj saradnji i urađenom poslu.