Elektronska učionica – edukacija na nastavno i stručno osoblje

Sa izmjenama nastavnih planova i programa, te uvođenjem novih predmeta u niže razrede Ministarstvo je za škole obezbjedilo tzv. elektronske učionice. Da bi rad u elektronskim učionicama bio uspješan potrebno je dodatno educirati nastavni kadar i upoznati ih sa novom opremom. Naš kolega Begić Adin je u dogovoru sa Upravom škole, a na osnovu ukazane potrebe u ponedjeljak 07.11.2016.godine realizovao edukaciju za naše kolegice i kolege pod nazivom: “Rad u e-učionici”.
Naše kolegice i kolege imale su priliku upoznati se sa novom opremom i programima za rad, te se nadamo da će u narednom periodu iskoristiti mogućnosti e-učionice. Zahvaljujemo se kolegi Adinu na ovoj uspješnoj edukaciji i znanju koje je podjelio sa nama.img_20161107_133118