Novi ulaz u školu

Proteklih dana izvođeni su radovi na sanaciji i rekonstrukciji ulaza u školu. Ulaz iz školskog dvorišta koriste svi naši učenici i posjetioci škole i zadatak nam je bio da taj dio uredimo. Pored ranije postavljenih portala urađene su i pristupne stepenice sa adekvatnom keramikom. Za završetak radova ostavili smo novu nadstrešnicu. Školski ulaz nam je sada lijep i siguran.IMG_20160815_090507 IMG_20160815_135314 IMG_20160815_135317